ბიძინა ივანიშვილი: ,,ეს მილიარდნახევარი სრულად მოხმარდება ქველმოქმედებას”

ბიძინა ივანიშვილი: ,,ეს მილიარდნახევარი სრულად მოხმარდება ქველმოქმედებას"მმართველი პარტიის აწ უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ, ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალ ,,ინტერპრენუერთან” განაცხადა, რომ მისი და მისი მეუღლის, ეკატერინე ხვედელიძის განკარგულებაში 200 მილიონი დოლარი რჩება.

– ეს მი­ლი­არ­დნა­ხე­ვა­რი სრუ­ლად მოხ­მარ­დე­ბა ქველ­მოქ­მე­დე­ბას. სწო­რედ ეს პრო­ცე­სი და­ი­წყო გა­სუ­ლი წლის 30-31 დე­კემ­ბერს. ჩემი და ჩემი მე­უღ­ლის გან­კარ­გუ­ლე­ბა­ში რჩე­ბა 200 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი, რო­მე­ლიც ამ მი­ლი­არ­დნა­ხე­ვა­რის მიღ­მა თა­ვი­სუ­ფა­ლი სახ­სრე­ბის სა­ხით არ­სე­ბობ­და. შვი­ლებს ვუ­ტო­ვებ იმ­დენს, რომ მათ არ და­კარ­გონ ახ­ლის შექ­მნის და გან­ვი­თა­რე­ბის მო­ტი­ვა­ცია.

დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ისი­ნი ჩემ­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლა­დაც დიდ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წე­ვენ. მთა­ვა­რი, რაც მათ მი­ვე­ცი, კარ­გი გა­ნათ­ლე­ბაა და რაც არა­ნაკ­ლებ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, არ­ჩე­ვა­ნის სრუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, – განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა.

ამბები.ჯი