დაღუპულები არიან 12 წლის ბავშვი და ორსული ქალები – ისრაელსა და პალესტინაში მსხვერპლი გაიზარდა

დაღუპულები არიან 12 წლის ბავშვი და ორსული ქალები - ისრაელსა და პალესტინაში მსხვერპლი გაიზარდაღა­ზას სექ­ტორ­თან შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბე­ბი შე­ჩე­რე­ბუ­ლია. BBC-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ცე­ცხლის შე­წყვე­ტის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის პრო­ცეს­ში მე­დი­ა­ტო­რი ეგ­ვიპ­ტე იყო.

ორ­დღი­ა­ნი შე­ტა­კე­ბე­ბის შე­დე­გად სულ მცი­რე 4 ის­რა­ე­ლე­ლი და 23 პა­ლეს­ტი­ნე­ლია და­ღუ­პუ­ლი. და­პი­რის­პი­რე­ბა ბოლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ზე ინ­ტენ­სი­უ­რი იყო.

ჰა­მა­სის მიერ კონ­ტრო­ლი­რე­ბად­მა ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ამ გა­ავ­რცე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ მხა­რე­ებ­მა ცე­ცხლის შე­წყვე­ტის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღეს, თუმ­ცა კო­მენ­ტარს ის­რა­ე­ლი ჯერ არ აკე­თებს. ის­რა­ე­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­სა და ჰა­მასს სიმ­შვი­დის­კენ მო­უ­წო­დეს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­მაც, მათ შო­რის გა­ე­რო-მ.

გუ­შინ ის­რა­ელ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე 600-ზე მეტი რა­კე­ტა ჩა­ვარ­და, სა­პა­სუ­ხოდ კი ღა­ზას მი­მარ­თუ­ლე­ბით 320 რა­კე­ტა ის­რო­ლეს.

გუ­შინ ღამე გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ გა­ე­რო, ყა­ტა­რი და ეგ­ვიპ­ტე ცდი­ლობ­დნენ, მხა­რე­ებს ცე­ცხლის შე­წყვე­ტის შე­დაღუპულები არიან 12 წლის ბავშვი და ორსული ქალები - ისრაელსა და პალესტინაში მსხვერპლი გაიზარდასა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ე­ღოთ. დღეს დი­ლით პა­ლეს­ტი­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა გა­ნა­ცხა­დეს, რომ შე­თან­ხმე­ბა მიღ­წე­უ­ლია.

ინ­ფორ­მა­ცია AFP-სთან ჰა­მა­სი­სა და ეგ­ვიპ­ტის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მაც და­ა­დას­ტუ­რეს.

კვი­რას ის­რა­ე­ლის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ბე­ნი­ა­მინ ნე­თა­ნი­აჰუმ გა­ნა­ცხა­და, რომ და­ა­ვა­ლა შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებს, ღა­ზა­ში ტე­რო­რის­ტულ ელე­მენ­ტებ­ზე დარ­ტყმე­ბი გა­ეგ­რძე­ლე­ბი­ნა.

ღა­ზას სექ­ტო­რი­დან 40 კმ-ის რა­დი­უს­ში მდე­ბა­რე სკო­ლე­ბი ის­რა­ელ­ში და­კე­ტი­ლია, ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს თავ­შე­საფ­რე­ბი.

დარ­ტყმებს ოთხი ის­რა­ე­ლე­ლი ემსხვერ­პლა – 58 წლის მა­მა­კა­ცი, რომ­ლის სახ­ლსაც აშ­ქე­ლონ­ში რა­კე­ტა და­ე­ცა; მუშა, რო­მე­ლიც ასე­ვე აშ­ქე­ლონ­ში, ფაბ­რი­კა­ში მუ­შა­ო­ბის დროს ემსხვერ­პლა დარ­ტყმას; 67 წლის მა­მა­კა­ცი რა­კე­ტას სა­კუ­თარ მან­ქა­ნა­ში ემსხვერ­პლა; მე­ო­თხე გარ­დაც­ვლი­ლი კი 25 წლამ­დე აშ­დო­დე­ლი ბი­ჭია.

ღა­ზას ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო კი ამ­ბობს, რომ შა­ბათ-კვი­რას ის­რა­ე­ლის და­ტყმე­ბის შე­დე­გად 23 პა­ლეს­ტი­ნე­ლია გარ­დაც­ვლი­ლი, მათი უმე­ტე­სო­ბა კვი­რას და­ი­ღუ­პა. გარ­დაც­ვლი­ლებს შო­რის არის 12 წლის ბავ­შვი და 2 ორ­სუ­ლი ქალი.

გუ­შინ ის­რა­ე­ლის არ­მი­ამ და­ა­დას­ტუ­რა, რომ ჰა­მა­სის სა­ვე­ლე მე­თა­უ­რი ჰა­მედ ჰამ­დან ალ-კუ­და­რი მოკ­ლეს. გავ­რცელ­და ვი­დე­ოც, სა­დაც სა­ვა­რა­უ­დოდ ქუ­და­რის ავ­ტო­მო­ბი­ლი ჩანს, რო­მე­ლიც სა­ჰა­ე­რო დარ­ტყმის შე­დე­გად აფეთ­ქდა.

ის­რა­ელ­მა და­ბომ­ბა მრა­ვალ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი შე­ნო­ბაც ღა­ზა­ში, სა­დაც ჰა­მა­სის დაზ­ვერ­ვის შტა­ბი მდე­ბა­რე­ობ­და. თურ­ქე­თი აცხა­დებს, რომ შე­ნო­ბა­ში თურ­ქულ სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტოს „ანა­დო­ლუს“ ოფი­სიც იყო. სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა მევ­ლუთ ჩა­ვუ­შ­ოღ­ლუმ ის­რა­ე­ლის დარ­ტყმე­ბი მშვი­დო­ბი­ან მო­სახ­ლე­ო­ბა­ზე „კა­ცობ­რი­ო­ბის წი­ნა­შე ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­უ­ლად“ შე­ა­ფა­სა.

შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბა პა­რას­კევს და­ი­წყო, რო­დე­საც ღა­ზას სექ­ტორ­ში პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი ბლო­კა­დას აპ­რო­ტეს­ტებ­დნენ. ის­რა­ე­ლის გან­მარ­ტე­ბით, ბლო­კა­და სა­ჭი­როა, რათა ჰა­მა­სის მებ­რძო­ლებ­მა ია­რა­ღი ვერ მი­ი­ღონ. პა­ლეს­ტი­ნელ­მა შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ­მა პირ­მა სა­ზღვარ­თან ორ ის­რა­ე­ლელ ჯა­რის­კაცს ეს­რო­ლა და დაჭ­რა, ის­რა­ელ­მა ავი­ა­დარ­ტყმით უპა­სუ­ხა, რა­საც ორი პა­ლეს­ტი­ნე­ლი სამ­ხედ­როს და­ღუპ­ვა მოჰ­ყვა.

ღა­ზას სექ­ტო­რი­დან სა­ჰა­ე­რო დარ­ტყმე­ბი შა­ბათს დი­ლით და­ი­წყო. ის­რა­ე­ლის რა­კეტ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სის­ტე­მამ „რკი­ნის გუმ­ბა­თი“ უამ­რა­ვი რა­კე­ტა მო­ი­გე­რია, თუმ­ცა ავი­ა­დარ­ტყმე­ბი ვერ აა­ცი­ლეს რამ­დე­ნი­მე ქა­ლაქ­სა და სო­ფელს, სა­დაც რა­კე­ტე­ბი სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლებს და­ე­ცა.

ამბები.ჯი