,,იმედის” ჟურნალისტების პროტესტი – ,,ჩვენთვის მიუღებელია რუსეთის ჯარის იძულებით შემოჭრის ეს ვერსია!”

,,იმედის" ჟურნალისტების პროტესტი - ,,ჩვენთვის მიუღებელია რუსეთის ჯარის იძულებით შემოჭრის ეს ვერსია!"ტე­ლე­კომ­პა­ნია ,,იმე­დის” თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი -,,“ქრო­ნი­კის“ ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი და ,,იმედინიუსის” რე­დაქ­ტო­რე­ბი რუ­სეთ-სა­ქარ­თვე­ლოს ომზე ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის ეთე­რით გა­სუ­ლი ფილ­მის სუ­ლის­კვე­თე­ბას არ იზი­ა­რე­ბენ და ფე­ის­ბუქში ფლეშ­მო­ბით აპ­რო­ტეს­ტე­ბენ.

,,არ ვი­ზი­ა­რებ რუ­სეთ-სა­ქარ­თვე­ლოს ომის შე­სა­ხებ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი მა­სა­ლის ერთ-ერთ მთა­ვარ ხაზს. მი­უ­ღე­ბე­ლია რუ­სე­თის ჯა­რის სა­ქარ­თვე­ლო­ში იძუ­ლე­ბით შე­მოჭ­რის თა­ო­ბა­ზე გა­მოთ­ქმუ­ლი ვერ­სია და ამას წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ომის თე­მა­ზე ჩვენ მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი რე­პორ­ტა­ჟე­ბი ადას­ტუ­რებს!“ – ამის შე­სა­ხებ ტე­ლე­კომ­პა­ნია “იმე­დის“ სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­მოშ­ვე­ბის, „ქრო­ნი­კის“ ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და­წე­რეს.

პრო­ტესტს ფე­ის­ბუ­ქის პი­რად გვერ­დებ­ზე გა­მო­ხა­ტა­ვენ: თე­ო­ნა გე­გე­ლია, ნანა ლეჟა­ვა, ნა­ტა­ლია მახ­ვი­ლა­ძე, ვა­სილ დაბ­რუნ­დაშ­ვი­ლი, ნა­თია ორ­ვე­ლაშ­ვი­ლი, ნა­ნუ­კა ქა­ჯა­ია, ნუცა ტრა­პა­ი­ძე, ლე­ვან კვა­ტა­ში­ძე და სხვა ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი.

ამბები.ჯი

ტელეიმედის სკანდალური ფილმის პროდიუსერი ნიკა ლალიაშვილია