ძაღლს, რომელიც ქუთაისში აწამეს, შვეიცარიაში საკუთარი აუზი და ოთახი აქვს – ვიდეო

ძაღლს, რომელიც ქუთაისში აწამეს, შვეიცარიაში საკუთარი აუზი და ოთახი აქვს - ვიდეოსა­ქარ­თვე­ლოს ცხო­ველ­თა დაც­ვი­სა და გა­დარ­ჩე­ნის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ფეისბუქგვერდზე ძაღლის საოცარ ისტორიას აქვეყნებს.

,,ქუ­თა­ი­სე­ლი “დვარ­ნი­აშ­კა”, რო­მელ­საც ადა­მი­ა­ნის­გან მხო­ლოდ სი­სას­ტი­კე და დიდი ტკი­ვი­ლი ახ­სოვს, უკე­თილ­შო­ბი­ლეს­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა  წა­იყ­ვა­ნეს შვე­ი­ცა­რი­ა­ში. 2018 წლის 28 ოქ­ტომ­ბერს GSPSA-მ, ტრავ­მი­რე­ბუ­ლი ძაღ­ლე­ბის თავ­შე­სა­ფარ­მა მი­ი­ღო ძაღ­ლი, რო­მე­ლიც შვე­ი­ცა­რი­ელ­მა ტუ­რის­ტებ­მა – ირი­ნა და ვლა­დი­მერ ზინ­კოვ­სკებ­მა ქუ­თა­ის­ში აღ­მო­ა­ჩი­ნეს.

ძაღლს, რომელიც ქუთაისში აწამეს, შვეიცარიაში საკუთარი აუზი და ოთახი აქვს - ვიდეოძაღ­ლი იყო გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­სას­ტი­კის მსხვერ­პლი, ორ­გა­ნიზ­მში დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით სა­ფან­ტი და ტყვი­ე­ბი აღ­მო­აჩ­ნდა, ზურ­გზე გა­დას­ხმუ­ლი ჰქონ­და მდუ­ღა­რე წყლი, რომ­ლის ნა­ი­ა­რე­ვი დღემ­დე ეტყო­ბა…

ირი­ნამ და ვლა­დი­მერ­მა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ამ­ყა­რეს ამ ძაღ­ლთან, ერთი ნახ­ვით შე­უყ­ვარ­დათ, შე­ე­ცო­დათ და გა­და­წყვი­ტეს თა­ვი­ანთ ოჯახ­ში შვე­ი­ცა­რი­ა­ში წა­ეყ­ვა­ნათ. დახ­მა­რე­ბის­თვის და ძაღ­ლის მომ­ზა­დე­ბის­თვის კი მი­მარ­თეს GSPSA-ს. ძაღლს და­არ­ქვეს ქარ­თუ­ლი.

ქარ­თუ­ლის თავ­შე­სა­ფარ­ში მოხ­ვედ­რის დღი­დან და­ი­წყო მომ­ზა­დე­ბის საკ­მა­ოდ ხან­გრძლი­ვი და რთუ­ლი პრო­ცე­დუ­რა შვე­ი­ცა­რი­ა­ში გა­სამ­გზავ­რებ­ლად, რო­მელ­მაც 10 თვე­ზე მეტი გას­ტა­ნა. თუმ­ცა, რო­დე­საც დიდი სურ­ვი­ლია, ყვე­ლა წი­ნა­ღო­ბა გა­და­ი­ლა­ხე­ბა.

ქარ­თუ­ლი ახალ სახ­ლში, ჟე­ნე­ვა­შია. ქარ­თუ­ლი უნი­კა­ლუ­რი თვი­სე­ბე­ბის, ძა­ლი­ან ჭკვი­ა­ნი, მხი­ა­რუ­ლი, ერ­თგუ­ლი და აქ­ტი­უ­რი ძაღ­ლია. მი­უ­ხე­და­ვად ადა­მი­ა­ნე­ბის მხრი­დან ადრე ჩა­დე­ნი­ლი სი­სას­ტი­კი­სა, ის მა­ინც კე­თი­ლად არის გან­წყო­ბი­ლი მათ მი­მართ.

2019 წლის 1-ლ აგ­ვის­ტოს დად­გა ნა­ნატ­რი დღე – ირი­ნა და ვლა­დი­მე­რი სპე­ცი­ა­ლუ­რად ჩა­მო­ვიდ­ნენ და ქარ­თუ­ლი თა­ვის დიდი ხნის ნა­ნატრ სა­მუ­და­მო ოჯახ­თან ერ­თად გა­ემ­გზავ­რა შვე­ი­ცა­რი­ა­ში. ის ახლა ჟე­ნე­ვა­ში ცხოვ­რობს თა­ვის ახალ ოთხფე­ხა და ორ­ფე­ხა მე­გობ­რებ­თან ერ­თად აქვს სა­კუ­თა­რი ოთა­ხი, აუზი და რაც მთა­ვა­რია, უზო­მოდ დიდი სიყ­ვა­რუ­ლი!”, – წერია საზოგადოების ფეისბუქგვერდზე.

ქუთაისელი ნაწამები ძაღლი, რომელზედაც ადამიანის მხრიდან განხორციელდა დიდი სისასტიკე, ახლა შვეიცარიაში თავის ახალ ოჯახში ასე ნებივრობს საკუთარ ბასეინში.This video will make your day !!!'Qartuli' who was a victim of cruelty and abuse from people in Kutaisi, is now in Switzerland. Though he had a hard life to begin with, he is happy now with his new family.Thank you Irina Zinkovski and Vladimir Zinkovski😊💛

Gepostet von GSPSA – Georgian Society for the Protection and Safety of Animals am Freitag, 9. August 2019