,,ყოველ დილით სკოლასთან გვხვდება და გვეხმარება” – პატრულ გიორგი ჩიტაძეს ინკლუზიური ბავშვების მშობლები მადლობებს უხდიან

,,ყოველ დილით სკოლასთან გვხვდება და გვეხმარება" - პატრულ გიორგი ჩიტაძეს ინკლუზიური ბავშვების მშობლები მადლობებს უხდიანმადო გვა­თუა ფე­ის­ბუქ­ში თბი­ლი­სის 51-ე სა­ჯა­რო სკო­ლას­თან გა­და­ღე­ბულ ფო­ტოს აქ­ვეყ­ნებს, სა­დაც მისი შვი­ლი პატ­რუ­ლის თა­ნამ­შრო­მელ­თან ერ­თად არის გა­და­ღე­ბუ­ლი. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ლუ­კას, რო­მელ­საც აუ­ტის­ტუ­რი სპექტრის აშ­ლი­ლო­ბა აქვს, ყო­ველ დი­ლით სკო­ლა­ში მის­ვლი­სას სწო­რედ სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრო­მე­ლი ხვდე­ბა და სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მის­ვლამ­დე ეხ­მა­რე­ბა.

,,მე და ლუკა მად­ლო­ბას ვუხ­დით ჩვენს საყ­ვა­რელ პო­ლი­ცი­ელს, გი­ორ­გის. ასე­ვე მად­ლო­ბა შსს-ს, ასე­თი მა­ღა­ლი დო­ნის ინ­ტე­ლექ­ტი­სა და მო­რა­ლის მქო­ნე კად­რის­თვის… სკო­ლას­თან გვხდე­ბა ყო­ველ დი­ლით და ძა­ლი­ან მეხ­მა­რე­ბა. კარ­გი პო­ლი­ცი­ე­ლი. რაც მთა­ვა­რია ისე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რად ახერ­ხებს, რომ გე­გო­ნე­ბა, ინ­კლუ­ზი­ის კურ­სე­ბი აქვს გავ­ლი­ლი,” – წერს გვა­თუა.

პოს­ტის კო­მენ­ტა­რებ­ში სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლის მი­მართ მად­ლი­ე­რე­ბას სხვა მშობ­ლე­ბიც გა­მო­ხა­ტა­ვენ.

პო­ლი­ცი­ე­ლი, რო­მე­ლიც ფო­ტო­ზეა გა­და­ღე­ბუ­ლი, 37 წლის გი­ორ­გი ჩი­ტა­ძეა. იგი სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის რი­გებ­ში 2006 წლი­დან ირი­ცხე­ბა.

ამბები.ჯი