,,60 წლის კაცმა 16 წლამდე მე­ზობ­ლის მი­მართ გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბა ჩა­ი­დი­ნა” -დაკავებული დანაშაულს აღიარებს

,,60 წლის კაცმა 16 წლამდე მე­ზობ­ლის მი­მართ გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბა ჩა­ი­დი­ნა" -დაკავებული დანაშაულს აღიარებსში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბის ბრალ­დე­ბით კას­პში ერთი პირი და­ა­კა­ვა. უწყე­ბის გან­ცხა­დე­ბაში ნათქვამია:

,,ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს შიდა ქარ­თლის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის კას­პის რა­ი­ო­ნუ­ლი სამ­მარ­თვე­ლოს თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, 1959 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი რ.ბ., გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბის ბრალ­დე­ბით კას­პში და­ა­კა­ვეს.

ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი 5-დან 7 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ ბრალ­დე­ბულ­მა სა­კუ­თარ სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლში მცი­რე­წლო­ვა­ნი მე­ზობ­ლის მი­მართ გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბა ჩა­ი­დი­ნა.

და­კა­ვე­ბუ­ლი და­ნა­შა­ულს აღი­ა­რებს.

გა­მო­ძი­ე­ბა წი­ნას­წა­რი შეც­ნო­ბით 16 წლის ასაკს მი­უღ­წე­ველ­თან ჩა­დე­ნი­ლი გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბის ფაქ­ტზე, სა­ქარ­თვე­ლოს სსკ-ს 141-ე მუხ­ლის 1-ლი ნა­წი­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს”.

დატოვეთ თქვენი კომენტარი