ლაგოდეხში ბიჭმა დედა დაჭრა

ლაგოდეხში ბიჭმა დედა დაჭრალაგოდეხში 17 წლის ბიჭმა დედა დაჭრა.

,,გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ და­კა­ვე­ბულ­მა მიმ­დი­ნა­რე წლის 15 თე­ბერ­ვალს, ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ერთ-ერთ სო­ფელ­ში, 1978 წელს და­ბა­დე­ბულ დე­დას ცივი ია­რა­ღით ჯან­მრთე­ლო­ბის და­ზი­ა­ნე­ბა მი­ა­ყე­ნა. და­შა­ვე­ბუ­ლი ქალი გა­დაყ­ვა­ნი­ლია კლი­ნი­კა­ში, სა­დაც შე­სა­ბა­მი­სი მკურ­ნა­ლო­ბა უტარ­დე­ბა”, – წერია შსს-ს განცხადებაში.

და­ნა­შა­უ­ლი 5-დან 8 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.