,,შეიკარით თმა, ჩანთა და სხვა ნივთები კართან, ყუთში ჩაალაგეთ…” – სახლიდან გასვლის და შესვლის პროტოკოლები

,,შეიკარით თმა, ჩანთა და სხვა ნივთები კართან, ყუთში ჩაალაგეთ..." - სახლიდან გასვლის და შესვლის პროტოკოლებიCOVID-19 – სახლიდან გამოსვლის და სახლში შესვლის პროტოკოლები – რომელსაც საქართველოს ეპიდემიოლგთა  და ინფექციის კონტროლის სპეციალისტთა ასოციაცია აქვეყნებს.

,,შეიკარით თმა, ჩანთა და სხვა ნივთები კართან, ყუთში ჩაალაგეთ..." - სახლიდან გასვლის და შესვლის პროტოკოლები ,,შეიკარით თმა, ჩანთა და სხვა ნივთები კართან, ყუთში ჩაალაგეთ..." - სახლიდან გასვლის და შესვლის პროტოკოლები