პრეზიდენტის ,,მიედ-მოედები” და ეკა ბეჟანიშვილის დედის პასუხი

პრეზიდენტის ,,მიედ-მოედები" და ეკა ბეჟანიშვილის დედის პასუხიპრე­ზი­დენ­ტ სალომე ზურაბიშვილის პრესს­პი­კე­რის, ხა­ტია მო­ის­წრა­ფიშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, 9 აპ­რი­ლის ტრა­გე­დი­ის გმი­რის, ეკა ბეჟა­ნიშ­ვი­ლის ოჯახს პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცია ვერ და­უ­კავ­შირ­და იმის­თვის, რომ დღე­ვან­დელ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე სა­ხელ­მწი­ფო ცე­რე­მო­ნი­ე­ბის სა­სახ­ლე­ში მი­ღე­ბას დას­წრე­ბო­და.

რო­გორც ,,ინ­ტერპრეს­ნი­უსს” მო­ის­წრა­ფიშ­ვილ­მა გა­ნუ­ცხა­და, ეკა ბეჟა­ნიშ­ვი­ლის ოჯახ­თან და­რეკ­ვის დროს ტე­ლე­ფონ­ზე მუდ­მი­ვი და­კა­ვე­ბა ფიქ­სირ­დე­ბო­და და ამ მი­ზე­ზით ოჯახს ვერ შე­ა­ტყო­ბი­ნეს, რომ უნდა დას­წრე­ბო­და სა­ქარ­თვე­ლოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღ­დგე­ნის აქ­ტის ხელ­მომ­წე­რე­ბი­სათ­ვის პრე­ზი­დენ­ტის სა­ხე­ლით გა­მარ­თულ მი­ღე­ბას. ამას­თან, მო­ის­წრა­ფიშ­ვილ­მა გან­მარ­ტა, რომ სა­ლო­ზე სუ­რა­ბიშ­ვილს ეკა ბეჟა­ნიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლი და გვა­რი შეც­დო­მით არ წა­უ­კი­თხავს.

-ჩვენ, ყვე­ლა და­ღუ­პუ­ლის ოჯა­ხის წევ­რი მო­ვიწ­ვი­ეთ. თი­თო­ე­უ­ლი ოჯა­ხის რამ­დე­ნი­მე წევ­რი იყო მო­სუ­ლი. ეკა ბეჟა­ნიშ­ვი­ლის ოჯხ­თან მთე­ლი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფი­ზი­კუ­რად ვერ მო­ხერ­ხდა და­კავ­ში­რე­ბა. თო­რემ რა მი­ზე­ზი უნდა ყო­ფი­ლი­ყო კონ­კრე­ტუ­ლად ამ გმი­რის ოჯახ­თან ვერ მო­ხერ­ხე­ბუ­ლი­ყო და­რეკ­ვა?! ფი­ზი­კუ­რად ვერ მო­ხეხ­და და­კავ­ში­რე­ბა. მო­ბი­ლურ­ზე მუდ­მი­ვი და­კა­ვე­ბა იყო. ბეჟა­ნიშ­ვი­ლის გვა­რი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად იქნა წა­კი­თხუ­ლი, – გა­ნა­ცხა­და მო­ის­წრა­ფიშ­ვილ­მა.

პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას ეკა ბეჟა­ნიშ­ვი­ლის დე­დამ უპა­სუ­ხა. რო­გორც ლალი ყან­ჩა­ველ­მა ,,ინ­ტერპრეს­ნი­უსს” გა­ნუ­ცხა­და, სა­ხელ­მწი­ფო ცე­რე­მო­ნი­ე­ბის სა­სახ­ლე­ში ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე დას­წრე­ბის თა­ო­ბა­ზე პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის მხრი­დან მიწ­ვე­ვა არ მი­უ­ღია.

-დღეს მი­ღე­ბა­ზე მიწ­ვე­უ­ლი არ ვყო­ფილ­ვარ. სიის წა­კი­თხვის დროს ეკას გვა­რი შეშ­ლია და სწო­რად არ უხ­სე­ნე­ბია. ჩემი ტე­ლე­ფო­ნი და­კა­ვე­ბუ­ლი იყო ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უბ­რის დროს. სხვა დროს მე ტე­ლე­ფო­ნი არ და­მი­კა­ვე­ბია. ან სად უნდა ვი­ლა­პა­რა­კო იმ­დე­ნი, რომ მთე­ლი დღე გა­მორ­თუ­ლი ან და­კა­ვე­ბა მქონ­დეს ტე­ლე­ფონ­ზე?! დღეს, 14:30-­დან სა­ღა­მომ­დე სა­საფ­ლა­ო­ზე ვი­ყა­ვი. ჩემ­მა დამ და­მი­რე­კა და მი­თხა, რომ პრე­ზი­დენტს ეკა ბეჟა­ნიშ­ვი­ლის ნაც­ვლად ბეჟაშ­ვი­ლი უთ­ქვამს. კონ­კრე­ტუ­ლად პრე­ზი­დენტს არა­ფერს ვე­ტყო­დი, ჩემი აზ­რით, უფრო იმის და­ნა­შა­უ­ლია, ვინც ეს და­უ­წე­რა და და­უ­დო, – გა­ნა­ცხა­და ლალი ყან­ჩა­ველ­მა.

პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი 9 აპ­რი­ლის მემ­რო­რი­ალ­თან, ასე­ვე სა­ხელ­მწი­ფო ცე­რე­მო­ნი­ე­ბის სა­სახ­ლეში გა­მარ­თულ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე მომ­ხდარ ინ­ცი­დენ­ტებს ფე­ის­ბუქ­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბით ეხ­მა­უ­რე­ბა:

,,მგო­ნი, რომ ვინც მიედ-მო­ე­დე­ბა და აქ­ცენტს აკე­თებს სხვა­დას­ხვა ვი­თომ ,,სკან­და­ლურ” ამ დღის მოვ­ლე­ნებ­ზე, რო­გო­რიც არის პრო­ტო­კო­ლის თა­ნამ­შრომ­ლის მიერ მე­სი­ჯის გაგ­ზავ­ნა დაც­ვის თა­ნამ­შრომ­ლის­თვის ან სვამს კი­თხვას: 9 აპ­რი­ლის მე­მო­რი­ა­ლი­დან პა­ნაშ­ვი­დის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, თუ რა­ტომ გავ­ყე­ვი პატ­რი­არ­ქს და ამას ,,გა­პარ­ვად” აღიქ­ვამს ან კი­დევ ჩემს შეც­დო­მა­ზე (9 აპ­რი­ლის და­ღუ­პულ­თა სიის წა­კი­თხვი­სას ერთი გვა­რის უნებ­ლი­ეთ გა­მო­ტო­ვე­ბი­სა) ამახ­ვი­ლებს მთელ ყუ­რა­დღე­ბას… იმან მთა­ვა­რი ვერ გა­ი­გო და ვერ გა­ი­აზ­რა, რაც მოხ­და დღეს: 28 წლის შემ­დეგ სა­ხელ­მწი­ფო დო­ნე­ზე ზე­ი­მით აღი­ნიშ­ნა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღ­დგე­ნის აქ­ტის ხელ­მო­წე­რა. უზე­ნა­ე­სი საბ­ჭოს ყვე­ლა წევ­რი მოწ­ვე­ულ იქნა და მათი წვლი­ლი – ზვი­ად გამ­სა­ხურ­დი­ას მე­თა­უ­რო­ბით- და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის გა­მო­ცხა­დე­ბა­ში აღი­ა­რე­ბულ იქნა! ამი­თი შე­რი­გე­ბის, ერ­თმა­ნე­თის პა­ტი­ვის­ცე­მის, ნდო­ბის და სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის­კენ ერთი ნა­ბი­ჯი გა­და­იდ­გა! გა­ცო­ცხლე­ბუ­ლი 9 აპ­რი­ლის ძალა არ და­იჩ­რდი­ლე­ბა და არც შე­ნელ­დე­ბა!” – წერს ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი.

ამბები.ჯი

დატოვეთ თქვენი კომენტარი

...

ახალი დამატებული

sarkenews.ge © 2017-2019